Alle berichten van Jezus de Zoon

IK WIL IK KAN EN IK ZAL DEZE WERELD TEN GOEDE VERANDEREN OMDAT GOD MIJ HEEFT GELEERD,

HET IS GODS WIL DAT IK HIER BEN .EN NU IK HIER BEN ZAL IK DOEN WAT GOD MIJ GELEERD HEEFT EN IK WIL EN ZAL DEZE WERELD TENGOEDE VERANDEREN . DAARVOOR BEN IK HIER .EN WIE HELPT DIE HELPT EN WIE NIET OOK GOED ,MAAR IK STOP NIET VOOR IK KLAAR BEN .SAMEN GAAT HET SNELLER MAAR WEET HET KOMT GOED EN DAN ZAL HET GOED ZIJN VOOR EEUWIG DAT IS MIJN AFSPRAAK MET GOD .WEG MET AL HET KWAAD . HIER KOMT HET GOEDE NEE HET BESTE WAT GOD OOIT VOOR JULLIE GEDAAN HEEFT ZIJN LIEFDE ZAL OVERVLOED BRENGEN EN GELUK VOOR HEN DIE GOD DANBAAR ZIJN .AMEN VREDE STICHTEN WE SAMEN .

WAAR GAAT HET NOG OM .

DAT VRAAG IK U WAAR GAAT HET NOG OM . KIJK EENS ROND IN DEZE VERDORVEN WERELD WAAR GAAT HET NOG OM . ZIJN WE ZO VER AFGEDWAALD DAT WE HET ALLEMAAL MAAR VOOR LIEF AAN NEMEN . DEZE WERELD VERDIENT WAKKER GESCHUT TE WORDEN . EN DAT ZAL OOK GEBEUREN OOK NEEM DAT MAAR VAN MIJ AAN . GOD ZAL VAN ZICH LATEN HOREN .

we draaien er niet langer omheen

IK BEN GEKOMEN OM JULLIE TE HELPEN .ZOALS BELOOFT IK HOUD MIJN WOORD EN GOD OOK . DAAROM DRAAI IK ER NIET OMHEEN IK BEN WIE IK BEN EN KAN MEZELF NIET VERLOGENEN . GOD IS MIJN EEUWIGE GETUIGEN EN DE MENSEN OM MIJ HEEN ZULLEN OOK GETUIGEN VAN WAT IK DOE EN HOE IK LEEF . IK BEN ER OM JULLIE TE HELPEN EN GOD STAAT MIJ BIJ . ZIJN JULLIE ZOVER OM GEHOLPEN TE WORDEN DRAAI ER DAN NIET OM HEEN MAAR KOM HIER HEEN .SLEGERSSTRAAT 13 HELMOND HOLLAND EN LEER MIJ KENNEN . TOT DAN VRIENDELIJKE GROET JEZUS ALHIER .

HET NUT VAN ALLES EN DE REDEN ER OM HEEN .

BIJ GOD HEEFT ALLES NUT ,EN ALLES HEEFT EEN REDE . DUS NIETS GEBEURD NUTTELOOS OF ZONDER REDEN . GOD VOOR ZEGT ,GOD VOORZIET . EN GOD HEEFT GEWAARSCHUWD. HET IS NU AAN U BESTE MENSEN OM U NUTIG TE MAKEN EN MET EEN GOEDE REDE TEWERK TE GAAN .IN GODS NAAM . OM GOD TOT EER TE ZIJN . WANT PAS DAN ZAL GOD ALLES VOLMAKEN . PAS ALS DE MENS ZICH RICHT OP GODS MOOIE EN GOEDE WERK . EN ALS DE MENS OM VREDE VRAAGT EN IN LIEFDE WIL LEVEN . DIT ZIJN DE VOORWAARDEN DIE GOD STELT . DENK ER MAAR EENS OVER NA .EN NEEM UW BESLUIT.VRFIENDELIJKE GROETEN JEZUS ALHIER. MOGE GOD U ZEGENEN MET EEN WIJS BESLUIT.

HET KOMT ER NU OPAAN .

HET KOMT ER NU OPAAN HOE WE MET ELKAAR VERDER GAAN . BLIJVEN WE OORLOG VOEREN EN DE AARDE KAPOT MAKEN OF GAAN WE EEN ANDER PAD OP . GOD VRAAGT ONS DIT DUIDELIJK . WAT GEEFT U ALS ANTWOORD .LAAT DAT EENS HOREN WERELD WIJD . IK VRAAG HET U OOK NAMENS GOD . EN VEEL MEER HEB IK NIET MEER TOE TE VOEGEN ALLES IS EN WORDT BEKENT GEMAAKT DOOR GOD .

EN EEN SMIDSE .

EN EEN SMIDSE VAN HET HUIS DES HEREN MAAKT HET ZWAARD TOT PLOEGENSCHAAR,DE SPEER TOT EEN ZICHT. NIEMAND ZAL MEER EEN WAPEN HANTEREN ; MAAR ZIJ GROETEN ELKAAR IN HET HELDERE LICHT VAN DE WAARHEID DIE EINDELIJK ZAL DAGEN OVER MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN .KEERT U DUS TOT UW HEER EN LEGT U WAPENS NEER.EN DIEN GODTOT EER IN VREDE EN LIEFDE.

NU NIET BANG WORDEN MAAR DURVEN INGRIJPEN TEGEN AL HET KWAAD .

SLUIT NIET LANGER UW OGEN . SLUIT NIET LANGER UW OREN . KOM IN ACTIE TEGEN AL HET ONRECHT WAT U ALLEN WORDT AANGEDAAN . MAAK EEN VUIST TEGEN AL HET KWAAD . LAAT U NIET LANGER VOOR DE GEK HOUDEN .EN NEEM DE WAARHEID IN UW HART EN HOU U DAAR AAN VAST .VETROUW OP GODS PLAN .VOLG DE WOORDEN VAN JEZUS OP EN HELP ELKAAR .WIJS ELKAAR DE GOEDE WEG . ENBESCHERM ELKAAR VOOR DE LEUGENS VAN DE DUIVEL . BID TOT GOD EN VRAAG HEM OM HULP ALS JE ER NIET UIT KUNT KOMEN SUCCES ALLEMAAL . MOGE GOD ONS VEILIG THUIS BRENGEN . AMEN .

WIE IS GOD WIE IS JEZUS EN WAT DOEN ZIJ OF WILLEN ZIJ .

WIE IS GOD ,GOD IS DEGENE VAN WIE ALLES KOMT EN DIE ALLES GESCHAPEN HEEFT DAAROM HEET HET OOK GODS SCHEPPING . WIE IS JEZUS , JEZUS IS DE ZOON VAN GOD DIE MENS GEWORDEN IS EN LEEFT MET DE MENSEN ALS VERTOLKING VAN GOD ZIJN VADER.WAT DOET GOD , GOD HOUD ZIJN SCHEPING IN DE GATEN EN GRIJPT IN WAAR HIJ HET NODIG VIND. WAT DOET JEZUS JEZUS ONDERWIJST EN GENEEST MENSEN ,HIJ LEERT DE MENSEN GOD KENNEN .DOOR ZIJN WOORD ONTSTAAT ER RUST IN DE MENS .JEZUS WERKT HARD AAN GODS KONINKRIJK EN VERKONDIGT DAT OOK OPEN EN BLOOT .JEZUS IS NIET BANG ,MAAR HEEFT WEL VEEL ONTZAG VOOR ZIJN VADER ONZE LIEVE GOD.DIT IS IN HET KORT WIE GOD EN JEZUS ZIJN EN WAT ZE DOEN .WEES HEN DANKBAAR DAT IS HET ENIGSTE WAT ZE TERUG VRAGEN EN HEB ELKAAR LIEF EN LEEF IN VREDE EN VOORSPOED. AMEN .

OPENHEID

NU KOMT ER OPENHEID VAN ZAKEN ,GOD LEGT ALLES BLOOT ,NIETS EN NIEMAND BLIJF VERBORGEN OF KAN ZICH AAN HET OORDEEL VAN GOD ONTTREKEN .GERECHTIGHEID ZAL NU KOMEN OMDAT GOD VAN GERECHTIGHEID HOUD .DE WAARHEID ZAL NU KOMEN OMDAT GOD VAN DE WAARHEID HOUD .EN VREDE ZAL ER KOMEN OMDAT GOD VAN VREDE HOUD .NIETS EN NIEMAND KAN DAT TEGEN HOUDEN .OMDAT GOD,  GOD IS EN DIE ALTIJD HET LAATSTE WOORD HEEFT .DE MENS MAG BLIJ ZIJN DAT GOD DIT VOOR DE MENS DOET .WEES GOD DANBAAR ALS HIJ U BEVRIJD . EN LAAT GOD ZIJN WERK DOEN BEMOEI U ER NIET MEE .MAAR LEEF NAAR ZIJN VISIE . SUCCES MOGE GOD ONS BIJ STAAN .