GODS PLAN IN HET KORT EN INSTAPPEN .

GODS PLAN IS ALS VOLGT .1 HIJ MAAKT ZICH ZELF EN ZIJN NAAM BEKEND . 2 HIJ VALT DE LEUGEN OPENLIJK AAN MET ZIJN WAARHEID DIE HIJ MEE DE WERELD INBRENGT . 3 HIJ BEGINT ZIJN VOLK TE BEVRIJDEN IN HET GEHEIM EN IN STILTE OM DE VIJAND NIET WAKER TE MAKEN . 4 DAN BRENGT HIJ DE BEVRIJDE MENSEN SAMEN OOK IN STILTE EN IN HET GEHEIM . 5DAN BEGINT HET ORGANISEREN VAN ZIJN VRIJE VOLK .OM IN OPSTAND TE KOMEN TEGEN HET KWAAD EN HET ONRECHT VAN DEZE WERELD . WERELD WIJD SPOORT HIJ ZIJN VOLK AAN OM OPWEG TEGAAN NAAR JEZUS ZIJN ZOON DIE HIJ ALS HERDER EN KONING HEEFT AANGESTELD BOVEN ZIJN VOLK . 6 DAN BEGINT DE OPSTANDING HET GEVECHT TEGEN HET KWAAD EN HET ONRECHT EN GOD ZORGT DAT WE NIET BANG MEER ZIJN VOOR DE DUISTERE MACHTEN EN KRACHTEN ,7 ONDER LEIDING VAN JEZUS GAAT GODS VOLK DE OVERWINNING TEGEN MOET . 8 DE GROTE SAMEN KOMST EN DE LAATSTE DAG VAN DE MENSELIJKE HEERSCHAPIJ . 9 GOD NEEMT ZIJN MACHT EN KRACHT TERUG . 10 GOD ZAL ZICH AAN IEREREEN LATEN ZIEN . DIT ZIJN DE TIEN PUNTEN IN HET KORT . WIE NAAR DE GANG VAN ZAKEN KIJKT IN DE WERELD WEET BIJ WELK PUNT GODS PLAN NU IS EN DE REST VOLGT  VOOR WAAR ZEG IK U DAT ,GR JEZUS ALHIER . PRIJS GOD HIERVOOR .SUCCES ALLEMAAL BROEDERS EN ZUSTERS .

EEN GOEDE RAAD VAN MIJ UW KONING JEZUS .

BLIJF VERE VAN HET PAD VAN GEWELD . PLEEG VERZET IN STILTE EN RUST HELP ELKAAR DAAR WAAR NODIG IS EN LAAT DE STAAT KAPOT VALLEN ZIJ LEVEN OP UW CENTEN DUS PAS OP WIE U UW GELD GEEFT . WANT HET BLIJKT WEL DAT ZE DAT TEGEN U GEBRUIKEN IN DE PLAATS VOOR U ZOALS AFGESPROKEN WERDT . PLEEG DUS VERZET IN STIL PROTEST . DOOR NIET MEER MEE TE DOEN MET HUN BELEID . EN ZORG TE DRAGEN VOOR JULLIE GEMEENSCHAP , GOD ZAL JULLIE BESCHERMEN MAAR ALLEEN ALS JULLIE IN STIL PROTEST GAAN .GA NIET DE STRAAT OP EN BREEK NIET ALLES AF .MAAR LUISTER NAAR GODS RAAD OMTRENT HET LEVEN BINNEN DE GEMEENSCHAP EN VAL DAAR OP TERUG , NEEM DE VRIJHEID DIE DAAR BIJ HOORT EN VERTROUW OP GODS PLAN .BLIJF DUS VER WEG VAN HET PAD VAN GEWELD ,WANT DAT PAD WORDT VERNIETIGT EN HET ZOU ZONDEN ZIJN ALS U DAAR BIJ ZOU ZIJN .LEEF IN VREDE EN HELP ELKAAR . PRIJS GOD HIER VOOR .SUCCES MET HET STIL PROTEST .

IN NAAM VAN DE HEILIGE GEEST EN GOD DE ALMACHTIGE VADER .

GOD JEZUS EN MARIA BRENG UW VOLK SAMEN ,TOT EEN VOLK EN EEN NATIE .WIJ ZIJN GODS VOLK BEDENK DUS WIJ ZIJN ALLEN SAMEN , BROEDERS EN ZUSTERS . VADER HELP ONS OM ELKAAR TE VERSTAAN EN TE BEGRIJPEN ,EN ELKAAR TE VERGEVEN WANT DAN PAS KUNNEN WE ELKAAR LIEFHEBBEN ALS WE INSTAAT ZIJN ELKAAR TE VERGEVEN OVER WAT ER EERDER IS FOUT GEGAAN . WERKELIJK VERGEVEN ,DAN KOMT ALLES GOED . EN KUNNEN WE SAMEN WEER OPNIEUW BEGINNEN . ALS WIJ MAAR BESEFFEN DAT WIJ ALS BROEDERS EN ZUSTERS SAMEN MOETEN WERKEN ,VOOR EEN GOEDE OPLOSING .ALS WE DE WAARDE VAN ELKAAR MAAR INZIEN .ALS BROEDERS EN ZUSTERS ALS WE ELKAAR HET BESTE GUNNEN OPRECHT EN EERLIJK ZIJN TEGEN ELKAAR .EN ZORG DRAGEN VOOR ELKAAR .VOLGENS HET VOORBEELD VAN GOD JEZUS EN MARIA .EN DAT WE ONDANKS ALLES ONDERLING DE VREDE BEWAREN .EN IN RUST EN LIEFDE VOOR ELKAAR ZORGEN ALS BROEDERS EN ZUSTERS . EN BEDENK HOE MEER VREDE RUST EN LIEFDE ,HOE MEER GELUK OP ONS PAD KOMT .GODS ANTWOORD KOMT IN ZEGENINGEN .WIJ MOGEN GOD DANKBAAR ZIJN .NEEM DUS UW TAAK OP EN KOM SAMEN VOOR ELKAAROP WEES TROTS OP ELKAAR BROEDERS EN ZUSTERS .PRIJS GOD HIERVOOR.

WIE EERT ER NU OORLOG NA ALLE ELENDE DIE OORLOG AL VEROORZAAKT HEEFT EEUWEN LANG AL .

WANEER ZIEN DE MENSEN IN DAT OORLOG NIETS OPLEVERT . EN DAT JE STEEDS KUNT ZEUREN OVER WAT ZE MEE MAKEN IN OORLOGS GEBIED , TJA DAT IS OORLOG ELKAAR AFSLACHTEN VOOR OLIE GOUD DIAMANTEN ENZ ENZ EN DE ZOGENAAMDE MACHT . HET BRENGT HELEMAAL NIETS ,ALLEEN ELENDE EN VERDERF . WANEER STOPT DE MENSHEID MET DEZE VERLOREN STRIJD , HET SLAAT HELEMAAL NERGENS OP ,EN DE MENSEN DIE VRIJWILIG IN DIENST GAAN HEBBEN GEEN RECHT OM DAARNA TE KLAGEN JE KOOS ERVOOR PUNT UIT EN DAT VETERANE GELUL IS OOK MAAR PROPAGANDA ,KIJK EENS HOEVEEL JONGEREN VERMINKT TERUG KOMEN EN WAT HEBBEN ZE VERDIENT ,NU ZE VERDER MOETEN ZONDER LEDEMATEN ,DAAROM STOP DE STRIJD ,OF KLAAG NIET ,ZO DENK IK EN IK HOU NIET VAN OORLOG EN ZAL ER OOK NOOIT VAN HOUDEN OOK NIET IK HOU VAN VREDE EN GELUK VOOR IEDEREEN WERELD WIJD , EN ZO DENKT GOD OOK EN DE HEILIGE GEEST BRENGT DIE BOODSCHAP . PRIJS GOD EN WEES HEM DANKBAAR .

HET EINDE VAN DIT JAAR IS IN ZICHT .

WE ZIJN IN DE LAATSTE DAGEN VAN 2018 . DE BALANS VEEL ONRUST EN STRIJD . NIET ZO MOOI VIND GOD DAT ,EN IK OOK NIET ,ER MOET MAAR EENS EEN EIND AAN KOMEN HEBBEN WIJ SAMEN BESLIST ,IN SAMEN WERKING MET DE HEILIGE GEEST EN DE ENGELEN ,GAAN WIJ INGRIJPEN OMDAT DE MENS ER NIET TOE IN STAAT IS HET KWAAD TE VERSLAAN ,WAT DE MENS WEL KAN DOEN IS GEEN KWAAD BEDRIJVEN EN IN LIEFDE EN VREDE LEVEN MET ELKAAR .LAAT ONS ONS WERK DOEN EN DOEN JULLIE JE BEST OM ER EEN MOOI LEVEN VAN TE MAKEN . HEB ELKAAR LIEF EN HELP ELKAAR LIEFHEBBEN . SLUIT VREDE MET JEZELF EN MET ANDEREN DAT ZAL OOK VEEL VERANDEREN . EN LAAT ONS ONS WERK DOEN OM HET KWAAD TE VERNIETIGEN EN DE DUIVEL UIT TE BANNEN VOOR EEUWIG , DUS LEEF MET GODS ADVIES EN MET ZIJN LIEFDE BLIJF VERE VAN HET PAD VAN GEWELD . EN BEWAAR DE VREDE ONDER ELKAAR . LOOP ONS WERK NIET INDE WEG WANT DAN HEB JE GEWOON PECH DAT JE OP DE VERKEERDE PLAATS STOND MAAR DAT WAS WEL JOU BEWUSTE KEUZE ,DAAR KUNNEN WIJ NIETS AAN DOEN ALS WE INGRIJPEN . EN INGRIJPEN DAT GAAN WE DOEN . VRIENDELIJKE GR JEZUS UW KONING .

LAAT DIT DUIDELIJK ZIJN GOD HOUD NIET VAN MOORD NIET VAN KINDERMISBRUIK ,NIET VAN OORLOG EN GEWELD EN NIET VAN HEBZUCHT .

DUS HET IS DUIDELIJK WAAR GOD NIET VAN HOUD ,AL DIE ZICH DAAR WEL MEE BEZIG HOUDEN ONTVANGEN DE STRAF VAN GOD ,ZIJ DIE ZICH DAARMEE BEZIG HOUDEN EN GODS NAAM ERBIJ GEBRUIKEN DIE GAAN NAAR HET EEUWIGE VUUR. ZO SPREEKT GOD OVER DEZE FEITEN .WEG MET ALLE VALSE PRIESTERS EN WOLVEN IN SCHAAPS KLEREN .DE HELL STAAT KLAAR VOOR UW ONTVANGST . WANT DAT IS HET LOON VAN DE DUIVEL EEUWIG VUUR .EN GOD EN JEZUS MAKEN SCHOON SCHIP ,REKEN DAAR MAAR OP .VLUCHTEN KAN NIET MEER , DAT ZEGT DE LIEVE HEER .PRIJS GOD .

OPSTAND TEGEN HET KWAAD EN HET ONRECHT IN DE WERELD .

ALS KINDEREN VAN GOD MOETEN WIJ IN OPSTAND KOMEN TEGEN HET KWAAD EN HET ONRECHT . DE KERKELIJKE LEIDERS HEBBEN GEFAALD EN DOEN MEE MET HET KWAAD EN ONRECHT , DAT IS WEL DUIDELIJK . NU IS HET AAN ONS DE KINDEREN VAN GOD ,OM IN OPSTAND TE KOMEN WERELD WIJD ELKAAR HELPEN HET KWAAD EN HET ONRECHT TE VERDRIJVEN VOOR NU EN ALTIJD . HET IS ONZE PLICHT ALS VERTROUWELINGEN VAN GOD ONZE ALMACHTIGE VADER . WIJ ZIJN,  ZIJN  VOLK HIJ LIJD ONS EN WIJ HOEVEN NIET BANG TE ZIJN OF TE ZWIJGEN . NEE WIJ MOETEN TOT ACTIE OVERGAAN ,MET DE HULP VAN GOD EN JEZUS ALHIER , HIJ WIL ONS LIJDEN IN DEZE LAATSTE STRIJD TEGEN HET KWAAD EN HET ONRECHT WAT DAARMEE GEPAARD GAAT . DUS VORM EEN VOLK EN VOLG EEN WEG NAAR DE GOEDE TOEKOMST MET GOD EN JEZUS . PRIJS DE HEER.

LIEFDE VAN GOD VOOR ONS ,ONZE LIEFDE VOOR GOD .

HET KOMT NU OP DE WEDERZIJDSE LIEFDE AAN . ALS WE DE LIEFDE TOE GAAN PASSEN GAAN WE DE GOEDE WEG OP . GEEN VOOR OORDEEL OF OORDEEL OVER ANDEREN ,NEE DAT MOETEN WE VER ACHTER ONS GAAN LATEN .EN DE TOEKOMST MET LIEFDE TEGEN MOET ZIEN ,OOK AL ZIET HET ER NU NIET NAAR UIT HET IS DE ENIGSTE WEG OM VREDE OP AARDE TE VERKRIJGEN . WE ZULLEN ELKAAR TEGENMOET MOETEN GAAN . LATEN WE DAT DAN OOK DOEN IN LIEFDE VOOR GOD EN ELKAAR .