Ouders grijp in .

Ouders ze gaan uw kinderen dwingen tot vacinatie .ik waarschuwde al maanden terug velen deden het af als onzin en zwets .nu zijn we dan zover .wat gaat u doen voor de veiligheid en zeggenschap van uw kind .of heeft u uw kind al aan de overheid geschonken .zodat hun ermee kunnen doen wat hun willen .ouders bescherm uw kind .ik druk het nogmaals op jullie hart .

Leg neer en laat los

Leg neer waar je mee bezig bent laat los wat je vast hebt .het is nu de tijd om klaar te staan want in snel tempo zalhet nu gaan veranderen .we zullen verbinden als nooit tevoren .omdat God ons gaat verbinden door zijn wilen geest .hii zal ons moed krecht en doorzetings vermogen geven .om zo ins doel te bereiken vrede vrijheid en veiligheid voor alle kinderen wereld wijd .weg met het hele satan s regiem weg met wortel en tak .samen gaan wij dat regelen .samen met Gods wil en kracht .

Niemand is meer dan iemand we zijn gelijk dat zegt God ons duidelijk .

Deze wereld heeft ons nodig .om gered te worden we zijn het licht in deze wereld .de fakel toch is een goed ding om wereld wijd gevolgd te worden .het vuur van vrede en waarheid .God helpt ons .laten wij elkaar helpen wereld wijd .nu is het de tijd om uw plaats op te eisen .God helpt u geloof mij maar .laten we het vuur in beweging houden .ik wens iedereen vrede liefde geluk en een goede gezondheid .dank God voor zijn hulp .